Besplatan CV obrazacstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7917040456359957"
data-ad-slot="5085827429"
data-ad-format="auto">

Na ovoj stranici možete pronaći nekoliko vrsta CV obrazaca različitog formata koji slobodno možete download-ovati i prilagoditi vašim personalnim podacima.

osn

Kliknite da preuzmete CV – osnovni format

evropski

Kliknite da preuzmete CV – Evropski format

 primer6

Kliknite da preuzmete CV – savremeni

 Untitled

 Kliknite da preuzmete CV – original

 Untitled

 Kliknite da preuzmete CV – standard

Share