Da li bi trebalo da znate plate svojih kolega?

Ukoliko ste zaposleni u privatnom sektoru, postoji velika verovatnoća da je vaša plata tajna i da je ne smete deliti sa drugima. Ukoliko ste zaposleni u stranoj multinacionalnoj kompaniji verovatno vam i u ugovoru stoji stavka da ne smete deliti ove poverljive informacije sa kolegama kako biste izbegli otkaz ugovora o radu.
Većina privatnika razlog za ovu diskreciju vidi u tome da je uvid u tudje plate najbrži način za podsticanje revolta kod zaposlenih baš iz razloga što bi odredjeni radnici nakon saznanja da kolega koji po njihovom mišljenju manje doprinosi razvoju kompanije ima veću platu pa nakon tog saznjanja traži povišicu.

Taj zahtev ne mora uvek biti opravdan pogotovo zbog toga što naš subjektivni osećaj našeg doprinosa često nije u korelaciji sa realnim stanjem stvari i zbog činjenice da ponekad nemamo pravi uvid u to šta i koliko radi naš kolega.

poverljivoBaš iz tog razloga kompanije pokušavaju da demotivišu radnike da dele informacije o svojoj plati i svojim bonusima sa kolegama kako bi preventivno sprečile jačanje revolta.

Medjutim, pojavilo se zanimljivo istraživanje koje je sproveo osnivač kompanije Buffer App, Joel Gascoine, koje želi da dokaže da je povećanje transparentnosti ključ i da ono „hrani“ poverenje, a poverenje je temelj odličnog rada .

U sklopu ovog svog istraživanja, odlučio se za eksperiment u kome će plate u firmi biti javno dostupne svima, a temeljiće se na stvarnim veštinama, radnom iskustvu i godinama rada zaposlenog a ne na subjektivnim razlozima. Odlučio se da definiše platu u rangu od 70 hiljada do 158 hiljada za godinu dana po sledećoj formuli:

Plata = vrsta posla x godine rada x radno iskustvo + lokacija (+10 hiljada dolara ili dodatna vrednost)

Ova tema je izazvala veliku raspravu medju privatnicima. Protivnici ovog razmišljanja tvrde da ovo loše utiče na produktivnost i motivisanost zaposlenog kada otkrije da je manje plaćen on njegovog manje produktivnog kolege što sve loše utiče na moral firme.

Ovaj liberalan pristup podržavaju osobe koje smatraju da je za uspešno poslovanje neophodno da ne postoje tajne i da sve bude što je moguće transparentije. Upravo saznanje da ste slabije plaćeni bi trebalo da vam da dodatni motiv da se pokažetei dokažete šefu da zaslužujete više.

Vreme će pokazati da li će rezulati ove studije dati zadovoljavajuće rezulate ali je u svakom slučaju ovakav ekspriment u firmama tempirana bomba sa kojom treba biti veoma oprezan.
Share