Da li želite radnika na lizing?

U poslednjih nekoliko meseci u Srbiji sve se češće spominje pojam „radnik na lizing“. Koliko god da ovo zvuči čudno, ali došlo je vreme da i kod nas zaživi ovaj sistem zapošljavanja koji je dugo prisutan u svetu.
Lizing možemo definisati kao način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

lizing2Kao što se on može primeniti na automobile, opremu i slično kompanije mogu i zaposlene angažovati na lizing. Pojavile su se agencije koje pružaju usluge iznajmljivanja radnika kompanijama koje imaju deficite odredjenih radnih profila i kojima je jeftinije da iznajme radnika na odredjeno vreme na odredjene poslove nego da raspisuju konkurs, obavljaju intervjue, prijavljuju radnika I slično. Sav teret tog posla, a samim tim I isplaćivanje plate, doprinosa I ostalih stvari pada na agenciju koja je vlasnik zaposlenog.

Poslodavcima ovaj vid zapošljavanja veoma odgovara, medjutim što se tiče samih radnika dovodi iz u nezavidnu situaciju pošto u praksi nemaju stabilnost, za isti posao su u praksi plaćeni manje nego što su oni zaposleni u toj kompaniji za stalno i nalaze se u takvoj poziciji da su bukvalno “robovi” agencije koja u skladu sa svojim interesima može da manipuliše njima, tj da ih prebacuju na poslove koje više njoj odgovaraju u skaldu sa ugovorom koji imaju sa korisnikom lizinga.

U svetu ovaj vid angažovanja radnika dosta dobro funkcioniše i ne iznajmljuje se samo niskokvalifikovana radna snaga za fizičke i slabo plaćene poslove nego i inženjeri i naučnici jer agencije prepoznaju kvalitetne radnike i za dobre pare ih ustupaju onima koji dobro plate, ali za uzvrat i raznim kompenzacijama zadržavaju zaposlenog u svom vlasništvu čineći ga zadovoljnim.

Kod nas je ova tema postala aktuelna kada se u Novom Sadu kompanija Naftna Industrija Srbije odlučila na smanjivanje broja zaposlenih otpuštanjem uz otpremninu stalno zaposlenih i zapošljavanjem drugih osoba putem liznga od agencija. Više o angažovanju radnika na lizing u NIS-u možete pročitati ovde.

Da li će ovaj vid zapošljavanja uspeti i u Srbiji, pokazaće vreme. Za sada kako stvari stoje naše zakonodavstvo ne štiti dovoljno zaposlene i dozvoljava poslodavcima da u skladu sa propisima izbegavaju odredjene obaveze i iskoriste radnike kako bi ostvarili veću zaradu za sebe.

Samim tim teško da će ove agencije uspeti da privole kvalitetne zaposlene pod svoje okrilje jer im se ne isplati da daju veće plate i beneficije. Tako da se za sada čini da će se ipak preko lizinga i dalje ustupati samo niskokvalifikovani zaposleni, bar dok država odredjenim propisima ne reguliše koje agencije mogu da se bave ovim poslom i kako da se ponašaju.

Share