Kada je najbolje vreme da napravite svoj CV?

vreme_cvSituacija u Srbiji po pitanju zapošljavanja nije sjajna. Na žalost mnogo radnika je u poslednje vreme čulo reči “Moraćemo da vas otpustimo“ od strane svojih pretpostavljenih.

Verovatno je većinu onih koje je zadesila ova zla sudbina uhvatila panika i slutnje tipa „Kako ću plaćati račune“, „Šta ću da radim sada“ i slično.
U tom stadijumu većina ljudi je u takvom stanju da kreativnost i ambicioznost nisu najjači atribut koji poseduju. Pisanje efektivne biografije i propratnog pisma zahteva analitičko razmišljanje i samopouzdanje u svoje mogućnosti.

Velika tajna koju želim da podelim sa vama jeste: „Najbolje vreme za pisanje vašeg CV-a jeste onaj period kada ste savršeno sretni na svom trenutnom poslu“.

Ne govorim to u smislu da kada god završite neki projekat na trenutnom poslu odmah radite update vašeg cv-a, nego da čisto imate neki kostur biografije koju ćete sa vremena na vreme osvežavati nekim novim atributima i uskladjivati je sa biografijama u trendu.

Postoji nekoliko razloga za to. Prvo, lako ćete zaboraviti tri godine kasnije da ste napisali predlog za projekat koji je vredan 200 hiljada eura koji je vaša kompanija dobila da radi. Drugo, veoma su retke one kompanije koje objavljuju brojke kojima se procenjuje vaš doprinos odredjenom radu a koji biste kasnije želeli da nabavite.

Jednostavno kompanije ne objavljuju na svom sajtu podatke na primer da je radnja povećala profit ili broj zaposlenih zahvaljujući vama ili koliko je udeo pojedinca u tom dostignuću.

Možda je i najbolji razlog da aktivno vodite vaš karijerni dnevnik baš i to da ukoliko vam mimo posla potreban neki podatak, nećete morati da opterećujete vaš mozak pokušavajući da se setite nečega što se zbilo pre 5 godina. Pogotovo ako više nemate pristup odredjenim kompanijskim dokumentima.

Vodjenjem evidencije vaših dostignuća u karijeri na dugoročnoj bazi, stvarate mogućnost da izvlačite ključne vrednosti kada god su vam potrebe – baš kao kad aktivno tražite novi posao.

Share