Koji fakultet upisati i obezbediti sebi perpektivan posao?

Ranije smo na ovom portalu pisali o tome koja su to najperspektivnija zanimanja budućnosti.

Danas ćemo vam predstaviti na kojim fakultetima u Srbiji možete sticati znanja koja će biti deficitarna u budućnosti i koja će vam obezbediti sigurniju budućnost.
U nedostatku kvalitetnog istraživanja stanja fakulteta u Srbiji od strane države, nekoliko godina unazad udruženje iSerbia u okviru projekta „Studentsko rangiranje fakulteta“ sprovodi istraživanje koji su to po mišljenju studenata najbolji fakulteti u Srbiji.

Cilj ovog projekta rangiranja fakulteta jeste kontinuirano praćenje stanja iz perspektive studenata, to jest prema kriterijumima koji oni smatraju da su važni.

Ovi rezultati mogu da omoguće studentima da realno sagledaju stanje na svom fakultetu ali takodje i svršenim srednjoškolcima da lakše izaberu svoju sledeću destinaciju.

Prema ovom istraživanju, top 5 fakulteta u Srbiji za 2014 godinu su:

Top5

Rangiranje je rađeno na uzorku od 5169 studenata sa 76 fakulteta i predstavljaju lična mišljenja studenata.

Detaljniju analizu rangiranja fakulteta po raznim kategorijama možete pogledati na sledećm linku.

Iz ugla studenata, jedna kategorija je prioritetna, a to je perspektiva nakon završetka studija odnosno mogućnost zaposlenja.

 

U nastavku je lista najbolje rangiranih fakulteta sa stanovišta perspektive zaposlavanja:

perspektiva

Dakle, na prvom mestu je ETF Beograd, gde su dominantni programi elektronika, elektrotehnika, telekomunikacije, računarska tehnika i informatika i slično.

Primetno je da je oblast IT-a definitivno oblast koja pruža veoma izvesnu perspektivu i na sreću postoje fakulteti u Srbiji koji mogu da pruže kvalitetno obrazovanje i nauče studente konkretne stvari  koje će im osigurati sigurno zaposlenje.

Pored informacionih tehnologija sigurnu perspektivu omogućava i izučavanje hemije, matematike i građevine a na osnovu istraživanja primetno je da na skoro svim listama dominiraju državni fakulteti, mada se pojavljuju i dobro smerski usmereni Računarski fakultet i Bankarska akademija (Univerzitet Union) i  Megatrendov Fakultet za kulturu i medije.

Nadamo se da će se ovo istraživanje nastaviti i u budućnosti i da će doprineti budućim studentima da se lakše opredele čime bi to želeli da se bave u budućnosti i da im olakšaju da izaberu pravi razvoji put koji će im obezbediti bolju perspektivu.
 

 

Share