Najčešće greške u CV-u

Intervjueri ne opraštaju. Ukoliko vaš rezime odnosno Curriculum Vitae sadrži neke od ovih pet grešaka, smanjujete šanse da budete pozvani na intervju.

cvgreske1. Greška u imenu i prezimenu, kontakt informacijama ili naslovu pozicije na koju aplicirate.

Veliki broj kompanija imaju naziv koji se lako pogrešno napiše. Više puta proverite da su sve informacije koje ste napisali uredne.

2. Napravili ste grešku u svojim ličnim informacijama. Budite posebno oprezni prilikom kucanja brojeva telefona ili adrese.
 

3. Pružili ste informacije potencijalnom poslodavcu o vašem zdravlju, religioznoj opredeljenosti ili seksualnom opredeljenju. Kompanije nemaju pravo da traže ove vrste informacija od vas i stavljate i njih u nezgodnu situaciju ukoliko stavite ove podatke u CV.

4. Imate slatku email adresu (slatkica@gmail.com)i na telefon se javlja vaše dete od 3 godine. Kompanije žele da kontaktiraju profesionalca. Možete investirati u privremeni mobilni telefon kako biste sprečili dete koje je naviklo da se javlja na vaš telefon da to uradi baš kada vas kontaktira potencijalni poslodavac.

5. Niste prekontrolisali gramatiku. Mnogo ljudi potiče iz krajeva gde se priča odredjenim slengom, odnosno regionalnim naglaskom. Ipak vaš CV treba detaljno proveriti da ne sadrži neke od reči koje bi mogle poslodavcu biti nepoznate.

Share