Najperspektivnija zanimanja budućnosti i trenutno najplaćeniji poslovi na svetu

Na  roditeljima je bila uvek velika odgovornost u kom pravcu će usmeriti svoju decu vezano za njihov odabir školovanja i eventualnu poslovnu perspektivu. Medjutim čini se da je danas to još teže učiniti pošto se perspektiva potencijalno dobro traženih i plaćenih zanimanja veoma brzo menja.
Ne mora značiti da su poslovi koji su danas priznati i dobro plaćeni kaoš to su bankarstvo, advokatura, stomatologija, i u budućnosti biti.

budČinjenica je da će se posao za nekih 10 – 20 godina obavljati na drugačiji način i da će se sami poslovi promeniti. Poslovi koji su se u poslednje vreme pojavili kao što su konsultanti socijalnih medija i brend menadžeri su samo početak uskladjivanja sa savremenim tendencijama.

Možda će lista potencijalno dobro plaćenih poslova u budućnosti delovati pomalo nevorovatno ali pitanje je dana kada će to biti aktuelno.

Kreator delova ljudskog tela  – kreira vitalne delove tela za sportiste i vojnike

Digitalni arhitekta – dizajnira virtuelne zgrade kako bi kreirao reklamni prostor za oglašivače

Kućna nega – briga o starijim ljudima u svom stanu gde im se kreira odredjeno prijatno okruženje

Konsultant za starije ljude – profesionilna briga o što kreativnijem provodjenju vremena pod stare dane

Nano medicina – kreiranje malih implanata za praćenje zdravlja i medicinska briga o samom sebi

Upravljač elektronskim otpadom – brine o uklanjanju elektronskog otpada na odgovoran način

Regulator klime – upravlja i reguliše vremenske paterne

Avatar menadžer – dizajnira i upravlja hologramima virtualnih ljudi

Personalni brand menadžer – razvija i upravlja vašim ličnim brendom

Dizajner dece– kreira matične ćelije kako bi podstakao odredjene osobine kod deteta

Personalni apotekar – brine o vašem zdravlju i pruža alternativne terapije

Programer čula dodira – razvija tehnologiju koja će odredjenim podsticajima stimulisati čulo dodira i na primer stvarati osećaj toplote kao da nosite rukavice

Ovo su bili poslovi budućnosti a koji su to trenutno najplaćeniji poslovi na svetu:

  1. Glavni rukovodioci i visoki predstavnici menadđmenta
  2. Brokeri
  3. Direktori prodaje i marketinga
  4. Piloti i avio inženjeri
  5. Direktori finansija
  6. Proizvodni menadžeri i direktori u rudarstvu i energiji
  7. Pravnici
  8. Direktori  telekomunikacija
  9. Menadžeri finansijskih institucija
  10. Menadžeri informacionih tehnologija

Projektujte svoju budućnost i na vreme počnite da razmišljate u kom pravcu će se kretati vaša poslovna perspektiva.

Share