Najsrećniji i najnesrećniji poslovi na svetu

Ranije smo pisali na portalu koja su to najperspektivnija zanimanja budućnosti i najplaćeniji poslovi na svetu. Medjutim, da li su ljudi koji rade na tim pozicijima i srećni u svom radu?

Administrator baza podataka, specijalizovani rekruter i inženjer verovatno nisu top tri posla koja vam padnu na pamet kada pomislite o profesijama sa najveselijim i najradosnijim zaposlenima,
Ali oni su na vrhu liste najsrećnijih poslova koje je sproveo on line sajt CareerBliss.

Lista je kreirana na osnovu analize 25 hiljada korisnika ovog sajta prikupljenih tokom poslednjih nekoliko godina. Analiza je uključivala 7800 različitih radnih pozicija. Ovaj sajt je zatražio od korisnika da rangiraju na skali od jedan do pet sledećih deset kategorija:

1. Balans posao – život
2. Medjuljudski odnosi izmedju kolega i šefa
3. Radno okruženje
4. Poslovni resursi
5. Kompenzacija
6. Prilika za razvoj
7. Kultura kompanije
8. Reputacija kompanije
9. Dnevni zadaci
10. Kontrola posla

Jednaka težina je data svakoj kategoriji. Rangiran je jedino posao za koji su dobili najmanje 25 ocena, kombinujući slične nazive pozicija, kao što su specijalista komunikacija i public relationship representative u jedan posao. Na kraju je napravljena lista od 169 različitih pozicija.
Poslovi visokog menadžmenta nisu uskljčeni u istraživanje, niti razne vrste poslova kao što su profesionalni sportisti, pevači, umetnici i slično.

U ovoj kompanij smatraju da su ovi podaci veoma važni kako i zaposlenima tako i menadžerima da procene šta zaposleni na ovim pozicijama misle o svom radnom okruženju. Nezavisno od toga da li želite da predjete na neko od ovih radnih mesta, ili već radite na nekoj od tih pozicija, ova lista vam može dati važne informacije koje su vam potrebne da shvatite nagradjivanje i izazove koje dolaze sa njima.

Lista najsrećnij poslova na svetu izgleda ovako:

1. Administrator baze podataka
Administratori baza podataka koriste specijalizovane softvere radi skladištenja i organizovanja podataka, kao što su finansijske informacije i spisak korisničkih porudžbina. Oni štite podatke od neovlašćenog korišćenja. Prema ovom sajtu, njihova prosečna plata u SAD je 79 hiljada dolara.

2. Inženjeri sistema kontrole
Oni su zaduženi za testiranje i praćenje bezbednosnih softvera. Posao podrazumeva rešavanje bug-ova i održavanje baze podataka. Prosečna plata se kreće u rangu od 40 – 70 hiljada dolara.

3. Specijalista regrutacije
U narodu znani kao „headhunters“, ovi profesionalci su u potrazi i zapošljavaju kandidate za visoko menadžerske pozicije. Prema sajtu, godišnje zaradjuju imedju 50 i 100 hiljada dolara.

4. Insurance underwriter
Oni odlučuju da li će se polisa osiguranja ponudi nekom klijentu i pod kojim uslovima. Prema satju godišnje zaradjuju oko 70 hiljada dolara.

5. Poslovni sekretar
Oni pružaju aministrativnu podršku svojim istraživanjem, pripremom izveštaja i radeći razne adminstrativne stvari kao što su priprema konferencija i organizovanje sastanaka. Godišnja plata oko 50 hiljada dolara.

6. Software developer
Kreiraju, unapredjuju, testiraju i implementiraju softver. Plata se kreće oko 90 hiljada dolara godišnje.

7. Dizajner
Kreira visualne objekte, ručno ili putem kompjuterskih programa i pretvara ih u komunikacione ideje. Plata: 50 hiljada dolara.

8. Program manager
Nadgleda projekte i programe informacionih tehnologija i koordinira timovima. Plata je oko 90 hiljada dolara

9. Inženjer
Dizajnira sistema, strkuture i materijale za platu od oko 60 hiljada dolara.

10. Administrativni asistent
Pruža čistu administrativnu podršku osobi kojoj je podredjena za platu od oko 30 hiljada dolara.

Na listi najnesrećniji poslova našli su se sledeći:

Najnesrecniji poslovi1. Radnik obezbedjenja
2. Direktor filijale banke
3. Računovodja
4. Prodajni savetnik
5. Poslovodja u maloprodaji
6. Direktor prodaje
7. Radnik tehničke podrške
8. Marketning menadzer
9. Menadžer prodaje
10. Operater na mašinama

Kako su se neki od ovih poslova našli na listi najsrećnijih poslova, veliko je iznenadjenje. Izgleda da je poštovanje prema ljudima koji vam u kompanij rade poverljive poslove veoma prihvaćeno od strane tih ljudi koji rade te poslove i samim tim to utiče i na njihovo zadovoljstvo u firmi.

Što se tiče poslova koji ne spadaju u kategoriju srećnih, očigledno je da je većina poslova vezano za prodaju i direktnu komunikaciju sa klijentu. Takodje posao direktora filijale u banci je do skora smatran kao primamljiv, medjutim izgleda da konstantan pritisak nadredjenih kako bi filijala ostvarivala bolje poslovne rezultate utiče na nezadovoljstvo branch manage-a i stvara osećaj kako se njihov napor ne ceni.

Dakle, ovako izgledaju rezultati ankete najsrećnihih i najnesrećnijih poslova u Americi. Šteta što ne postoji sliično istraživanje i na naše područje Balkana. Rezultati bi verovatno bili slični samo što bi se kod nas verovatno kao ponderi sreće uzele kategorije primanja plate koja ne kasni, uplaćeni porezi i doprinosi od strane poslodavca i slično što je nezamislivo u razvijenim zemljama.

Share