Zbog čega već danas treba da osvežite svoj LinkedIn profil?

Tokom poslednje decenije društvena mreža LinkedIn je postala esencijalni alat za lično brendiranje. Nikad nije bilo toliko važno da gradite i održavate svoj besprekorni Linkedin profil. Ova virtuelna profesionalna mreža je prošla daleki put od online CV-a i sajta za poslovno umrežavanje do sveoubuhvatnog alata za lično brendiranje.

Već smo pisali o tome kako da koristite LinkedIn u svrhe traženja posla i zašto bi svi zaposleni trebalo da koriste Linkedin, a sada ćemo navesti neke od najvažnijih razloga zbog čega je bitno da non stop imate update-ovan Linkedin profil. Continue reading “Zbog čega već danas treba da osvežite svoj LinkedIn profil?”

Share