Koje su to stvari koje bi trebalo da sakrijete od šefa?

Vaš pretpostavljeni vas je zaposlio jer je mislio da ćete doneti dodatnu vrednost timu i kompaniji. Postoje stvari koje mogu da ga pokolebaju ukoliko ih budete praktikovali na poslu.

Cilj šefa je da doprinese uspehu kompanije i ukoliko vi ne pazite šta radite na poslu možete da ugrozite svoju reputaciju i upišete se na crnu listu kod šefa kao osoba koja ne doprinosi timu. Continue reading “Koje su to stvari koje bi trebalo da sakrijete od šefa?”

Share