Testovi za posao

U potrazi ste za poslom i želite da proverite svoje sposobnosti?

Na pravom ste mestu.

testNa ovoj stranici možete pronaći linkove ka sajtovima na kojima se nalaze razni tipovi testova koje možete besplatno provežbati kako bi proverili svoje znanje i spremili se za proveru znanja kod potencijalnog poslodavca.

Test opšte kulture ili informisanosti

Najjednostavnije rečeno: u opštu informisanost spada svako saznanje do kojeg se
ne dolazi posebnom pripremom, učenjem ili treningom. Uobičajena je pretpostavka
da je povezano sa inteligencijom i otvorenošću za iskustva, a studije pokazuju
da ljudi koji poseduju veliko znanje iz jednog domena informisanosti obično ne
zaostaju ni u drugim.




Testovi opšte informisanosti obično obuhvataju devetnaest  domena: umetnost, biologiju, klasičnu muziku, kulinarstvo, prirodne nauke, naučna otkrića i istraživanja, modu, film, finansije, kompjuterske igre, geografiju, istoriju, istoriju nauke, džez i bluz, književnost, medicinu,
politiku, popularnu muziku i sport. Pored ovih devetnaest, mogu uključivati i
druge, poput stripa, televizije, zdravlja i slično.

Kliknite na link kako biste provežbali TEST OPŠTE KULTURE.

Test ličnosti

Pod ličnošću se najčešče podrazumeva poseban kompleksan, integrisan, konzistentan i trelativno stabilan sklop psiholoških karakteristika individue, koji određuje njeno karakteristično i dosledno ponašanje. Može se reći da je ličnost sveobuhvatni pojam koji pretenduje da pojedinca objasni u celini. Ličnost je jedinstvena kombinacija biološki datih i stečenih osobina koje su u interakciji.

Kliknite na link za TEST LIČNOSTI.

Test inteligencije

IQ odnosno koeficijent inteligencije (engl. Intelligence Quotient) je broj koji označava koliko je osoba inteligentna. Broj se računa kao odnos “mentalne starosti” i “hronološke starosti”. Recimo ako određeno dete od 10 godina ima inteligenciju na nivou prosečnog deteta od 15 godina, to dete će imati koeficijent inteligencije 150. Test se u početku uglavnom i primenjivao na decu, kako bi utvrdili da li neka dece zaostaju u razvoju i da im je potreban poseban program edukacije kako bi napredovali. U današnje vreme, test se sve više koristi za odrasle osobe

Kliknite na link da uradite TEST INTELIGENCIJE.

Ostali testovi

Testovi iz psihologije

Informatički testovi

Testovi iz matematike

Testovi iz pedagogije

Testovi iz oblasti ekonomije

Opšti naučni testovi

Share