Uslovi korišćenja

Preuzimanje i korišćenje tekstova:

Svaki tekst je slobodan za dalje deljenje bez prerade teksta i uz navođenje izvora, pod sledećim uslovima:

Nije dozvoljeno kopi/pejstovati tekst bilo gde kao svoj. Ukoliko želite da preuzmete i kod sebe objavite neki tekst, u obavezi ste da navedete izvor u jednom od sledećih oblika:

“Preuzeto sa www.unapredikarijeru.com Uslov je da URL bude jasno vidljiv, i da bude u obliku hiperlinka (osim u slučajevima kada to, iz tehničkih razloga, nije moguće, poput objave u printu).

Ukoliko se pozivate na tekst,slobodno to učinite tako što ćete u prvom ili drugom pasusu svog teksta  linkovati neki deo neke rečenice do teksta o kojem je reč.
Ukoliko vam ovi uslovi ne odgovaraju, nemojte preuzeti (pozivati se na) tekst. Ovo je standardna i ustaljena praksa na internetu i molimo vas da je poštujete.

Nije dozvoljeno korišćenje tekstova i prezentacija u poslovne svrhe bez prethodne konsultacije sa autorima sajta.

Deljenje na društvenim mrežama:

Tekstove slobodno delite po Facebooku, Twitteru, Google Plus, LinkedIn i svim ostalim društvenim mrežama, po pravilima svake mreže ponaosob.

Komentarisanje:

Za komentare ste odgovorni samo i isključivo vi, a o postavljanju vaših komentara na sajt odlučuju autori sajta u skladu sa poslovnom politikom i etikom. U tome nam pomažete time što dajete validne e-mail adrese, ne vređate autore i druge komentatore, ne koristite ružne reči i neprimerene izraze.

Komentari koji nisu u skladu sa napomenutim uslovima neće biti objavljeni, ali ni obrisani – ostaju sačuvani zajedno sa IP adresom sa koje su ostavljeni, imajte ovo na umu pre nego što se odlučite na vređanje i govore mržnje.

Za sve informacije, preporuke i savete, kritike, ponude i slično, kontaktirjate nas na:

marketing@unapredikarijeru.com

Share