Vrste testova za posao – III deo

Test opšte kulture

Dosta kompanija praktikuje i daje ovaj vid provere kandidata. Neki od nezaposlenih nisu oduševljeni ovakvim vidom provera znanja, uglavnom uz komentar “što će mi poznavanje toga ko je bio prvi predsednik Amerike pomoći u radu?”. U svakom slučaju ne bih ulazio u dublju analizu, ali činjenica je da kompanije smatraju da se vaša inteligencija može meriti po vašem poznavanju opšte dnenvih kretanja i dešavanja u svetu. I za ove testove se možete pripremiti, postoji niz testova na internetu koje možete izvežbati, ja lično predlažem sledeći link:

http://megatrend.edu.rs/prijemni_test/1fkm/

Često se odredjena pitanja kod različitih poslodavaca poklapaju, ali neke stvari se i ne mogu baš naučiti, jednostavno to zavisi od vaših ličnih interesovanja i širine vašeg znanja. Ali činjenica je da ćete nakon nekoliko predjenih testova ovog tipa delovati pametnije u društvu pošto sad znate ko je bio prvi Američki predsednik J, ukoliko već ne dobijete posao.
Test inteligencije I memorije

Testovi inteligencije mogu da se razlikuju od slučaja do slučaja. Uglavnom su to testovi koje radite na papiru ili u nekim kompanijama elektronski za računarom, gde imate zadatak da posložite kockice u odredjenom obliku, gde imate odredjene geometrijske oblike i treba da predvidite npr objekat koji nedostaje i slično. To su testovi koji zahtevaju da razmrdate svoje moždane vijuge i jednostavno rešavate zadatke po vašoj percepciji. Možete se pripremati za ovu vrstu testiranja tako što ćete vežbati na igricama na internetu koje možete naći pretraživanjem pojma “iq test” na internetu. Jedan od takvih je na sledećem linku:

http://www.iqtest.com/prep.html?test=practice

Što se tiče testa memorije, on se ugavnom kombinuje ukoliko imate još neki test paralerno. Npr. ja sam bio na testiranju gde sam radio test ličnosti, u medjuvremenu sam dobio 3 strane pisanog teksta sa mnogo mnogo informacija tipa (danas je 24.mart 2012 godine, sati je 8 I 42, putujete za Kosjerić i na drugom semaforu skrećete desno i nakon trećeg drveta stajete u drugu kuću desno I tako dalje). Dakle prezentuje vam se nekoliko stotina informacija za koje imate nekoliko minuta da ih zapamtite što više. Nakon toga nastavljate sa testom ličnosti i nakon 10,15 minuta vas vraćaju na test mermorije i dobijate pitanja i pokušavate da se setite što više informacija i da dajete tačne odgovore.

Na ovaj način oni ocenjuju vašu kratkoročnu memoriju koja je neophodna za tip posla za koji ste aplicirali.

Case study

U nekoliko slučajeva susreo sam sa tim načinom selekcije da kompanija formira grupu kandidata (od 4 do 6 osoba) i da zajednički učestvuju u rešavanju nekog zadatka. Dobijete papir na kome se nalazi proizvodna traka i desetak zaposlenih.

Npr. dva radnika stavljaju proizvod na traku, sledeći radnik je zadužen za dodavanje još jedne komponente, pa u daljem procesu još dva radnika rade na procesu i sve tako u krug do izlaska finalnog proizvoda gde ga dočekuje još jedan radnik. Sve u svemu imate supervizora procesa, kontrolora kvaliteta, mehaničara zbog eventualnih kvarova, i još 6,7 radnika koji fizikališu. Takodje dobijete i kratku istoriju svakog radnika, od kada radi, na kojim je sve pozicijama radio u firmi, kako se ophodi prema kolegama i slično.

Zadatak vas kao grupe je da se dogovorite o načinu kako ćete povećati produktivnost procesa, da li ćete rotirati odredjene zaposlene, otpustiti nekoga i slično. HR menadžeri tih kompanije ne učestvju u tome, oni samo ocenjuju kako komunicirate sa kolegama, da li saradjujete, da li dozvoljavate i drugima da dodju do reči, da li sve svadljivi i da li na kraju postižete kompromis i prezentujete rešenje.

Ovaj zadatak je prilično osetljiv, ocenjuje se eventualno upadanje u reč nekome, ideje koje ste ponudili, i najvažnije da završite zadatak u roku. Možete da se sjajno slažete sa svima u grupi pa da niko ne prodje u drugi krug jer niste stigli u zadatom vremenu da pronadjente rešenje, a može se desiti i da svi prodjete.

 

Share