Zašto bi osobe koje su često menjale kompanije mogle biti interesantne poslodavcima?

Tokom kasnih devedesetih ljudi koji su radili regrutaciju kadrova I zapošljavanje veoma su voleli da vide biografiju čoveka koji dosta dugo radi u nekoj velikoj renomiranoj kompaniji.

Njihov komentar je verovatno bio: „Ovaj kandidat deluje odlično. 15 godina radi u toj velikoj kompaniji. Želim da intervjuišem tog čoveka“.

U tom periodu se smatralo da 10 do 15 godina rada u jednoj kompaniji predstavlja veliku prednost. Još ako je kadnidat u tom periodu uspeo i da napreduje u toj firmi, još veći plus.
downloadTada je bilo pitanje ponosa da se radi za velikog poslodavca duže vreme.

Radno okruženje se mnogo promenil od tada.

Za veliki broj ljudi rad za istog poslodavca kome je ime zvučno više ne predstavlja prednost.

Promena posla može biti zdrava. Može biti i stresna. Može biti bolna, ali promena posla može uzrokovati i način na koji ćete vi rasplamsati svoj žar i preuzeti kontrolu nad svojom karijerom.

Poslodavci drugačije počinju da gledaju ljude koji su promenili nekoliko poslova za kratko vreme. Pre bi se osoba iz odeljenja ljudskih resursa zapitala zašto tako brzo menjate poslodavce. Možda niste bili dovoljno dobri? Možda ne možete da istrpite autoritet ili težak rad?

A možda ste imali sledeći splet okolnosti:

„Dobili ste ponudu za terenski rad i mislili ste da će rad sa ljudima biti nešto što volite. Međutim, nakon nekoliko meseci ste ipak odlučili da želite kancelarijski posao.“
„Radili ste dve godine za istog poslodavca i iz privatnih razloga ste se odlučili za preseljenje u drugi grad. Logičan izbog je da potražite novog poslodavca u tom gradu ukoliko sadašnji ne poseduje predstavništvo u tom gradu.“

„Radili ste odličan posao u velikoj informacionoj kompaniji i bili ste dobro plaćeni. Dobili ste ponudu od manje kompanije da radite specifičan posao koji ceo život želite da radite. Naravno da treba da pratite svoje snove i da pokušate da se dokažete.“

Svi ovi primeri vam govore da nema potrebe da se brinete ako ste često menjali poslove. Poslodavci na to drugačije gledaju a česte promene mogu imati i svoje prednosti:

1. Osobe koje su promenile nekoliko poslova po pravilu bi trebalo da poseduju veštinu brzog učenja novih stvari što bi trebalo da skrati period privikavanja.

2. Ove osobe su videle kompanije i odeljenja koji rade dobro i one koje ne rade. Od njih rukovodioci odeljenja mogu čuti korisne savete kako se posao obavljao u drugim kompanijama.

3. Oni se ne boje novih situacija i izazova i preuzimaju inicijativu da rade u okruženju koje njima odgovara.

4. Radili su sa puno različitih osoba sa različitim komunikacionim stilovima, uverenjima i navikama

5. Akumulirali su tokom godina bogato iskustvo i doneće neko novo znanje i iskustvo u vašu kompaniju.

Osobe koje su iz nekih od gore navedenih razloga često menjale posao donose poslodavcima snažnu poruku iz sveta koji se ne nalazi unutar njihovih zidova i zato ih poslodavci ne bi trebali zanemarivati.
Share